Printervenlig version

Giv troen videre

Har du tænkt på, hvordan du kan give troen videre – også når du ikke selv er her mere?

Når du medtager Børn & Tro i dit testamente, giver du os mulighed for at give troen videre med dine midler. Med et testamente sikrer du samtidig, at dine midler bliver fordelt, som du ønsker det.

Kontakt os på 48 48 35 46 eller kontor_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.bornogtro.dk for at høre mere om, hvordan du kan sikre din arv.

Du kan også læse mere i denne brochure om arv.

Opret et testamente gratis

Hvis du ønsker at medtage os i dit testamente, har vi en jurist, der gratis vil udforme eller tilrette et testamente efter dine ønsker.

Læs mere om, hvordan du opretter et testamente

Ingen boafgift

Vi er  som velgørende organisation fritaget for boafgift (tidligere arveafgift) og kan derfor anvende arv til fulde – f.eks. til at afholde børneevents, lønne medarbejdere og udvikle nye undervisningsmaterialer. På denne måde kan du være med til at give troen videre gennem os.

Du kan desuden fritage dine slægtninge for at betale boafgift, hvis du vælger at testamentere minimum 30% af din arv til velgørende formål. 

Læs mere om, hvilke fordele der er ved at oprette et testamente