Printervenlig version

Fradragsregler

Du kan trække pengegaver til Børn & Tro fra i skat. Fradraget for pengegaver til frivillige foreninger er i alt 15.900 kr. pr. person pr. år (2018).

Sådan får du fradrag
For at du kan få trukket beløbet fra i skat, skal du give os dit cpr-nummer. Hvis du ønsker fradrag og ikke allerede har givet os dit cpr-nummer, kan du kontakte os på 48 48 35 46 eller kontor_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.bornogtro.dk.

Årsopgørelsen

Ved årets afslutning sender vi beløb og cpr-nummer til SKAT, som derefter skriver det på din årsopgørelse.

Vær opmærksom på om det beløb, du forventer at indbetale i løbet af det kommende år er rigtigt, når du modtager din forskudsopgørelse, da det ofte blot bliver videreført fra tidligere år.

Gavebrev

Hvis du ønsker at trække mere en 15.900 fra pr. år, kan du med fordel oprette et gavebrev. Ifølge skattereglerne forpligter du dig så til at give et fast beløb til Børn & Tro i 10 år. Du kan dermed trække hele beløbet fra i skat - med mindre du giver mere end 15 % af din indkomst.

Det er muligt at bruge både den almindelige fradragsmulighed og gavebrevsfradraget samtidigt.

Kontakt os på 48 48 35 46 eller kontor_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.bornogtro.dk for at høre mere om muligheden for at støtte via gavebrev.