Printervenlig version

Om os

Vi er en tværkirkelig organisation, der ønsker at arbejde sammen med evangeliske kirker. Vores organisation er selvstændig med egen ledelse. Vores økonomiske grundlag er primært baseret på gaver fra privatpersoner og kirker

Mål

Vores mål er først og fremmest at præsentere den kristne tro for børn i Danmark. Vi lægger især vægt på at komme i kontakt med børn, som ikke er vant til at gå i kirke. Når troen begynder at spire frem i et barn, ønsker vi at give næring til denne tro og hjælpe med at få den til at vokse sig sund og stærk. Vi tror, at dette bedst sker i en lokal kirke, og derfor har vi også som formål at bygge bro mellem børn og kirke

Fokusområder

Vores fokusområder er børneklubber, børnelejre og andre børneevents. Derudover producerer vi forskellige undervisningsmaterialer og tilbyder også ledertræning til børnemedarbejdere.

Læs mere om vores baggrund og historie