Printervenlig version

Bestyrelser

Børn & Tro har en landsbestyrelse og to lokalbestyrelser.

Vores landsbestyrelse hjælper os med at varetage den overordnede ledelse og økonomistyring. Lokalbestyrelserne bakker op om det lokale arbejde med rådgivning og praktisk hjælp.

Vores vision er at kunne støtte op om lokalarbejdet i alle fem regioner ved at have ansatte medarbejdere og lokalbestyrelser i hver region. I øjeblikke har vi lokalbestyrelser i Nordjylland og Syddanmark.

Har du lyst til at være med til at starte en lokalbestyrelse op i din region, er du velkommen til at kontakte os på 48 48 35 46 eller kontor_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.bornogtro.dk.