Printervenlig version

Medarbejdere

I Danmark er vi 4 ansatte deltidsmedarbejdere. Derudover støtter vi en tidligere ansat, som nu arbejder for Child Evangelism Fellowship i Storbritannien.

Vores arbejde er i høj grad båret af vores lands- og lokalbestyrelsesmedlemmer og de mange frivillige, der hjælper til rundt omkring i landet.

Alle ansatte og frivillige medarbejdere over 15 år udfylder en børneattest hos politiet og følger desuden vores retningslinjer for samvær mellem børn og ledere. Vores hovedregel er aldrig at være alene med et barn. Hvis et barn har brug for at tale alene med en voksen, vælger den voksne et sted, som andre kan se.