Printervenlig version

Bibelhistorier

Vores bibelhistorier består af et teksthæfte (undervisningsvejledning) og tegnede billeder i form af enten ringbind, Powerpoints på CD-rom eller som flonelbilleder. Du kan købe teksthæfterne og billederne som samlede pakker. 

Du kan også købe ekstra teksthæfter, hvis I for eksempel er flere, der skiftes til at undervise og gerne vil have et eksemplar hver.

Derudover har vi til hver bibelhistorie også illustrerede bibelvers (huskevers) som passer til historien og idépakker med idéer til aktiviteter og dramastykker, der passer til de enkelte historier.