Printervenlig version

Basisniveau (modul 1-4)

Modul 1

Bibelens syn på børn - Femte Mosebog 31 (1 lektion)
Huskevers (2 lektioner)
Dukketeater (1 lektion)
At skabe ro og opmærksomhed (1 1/2 lektion) 
Børn & repetition (½ lektion)

Dette modul handler især om at lære en undervisningsmetode, der hedder IPEAR og er meget brugbar, når man skal forberede en andagt, skrive en artikel eller f.eks. lære børnene et huskevers udenad. Et andet vigtigt emne på dette kursus er hvordan man planlægger og understøtter børnemøder med ro og opmærksomhed. Derudover skal vi også kigge på et stykke fra 5. Mosebog, som går i dybden med Guds principper for åndelig indlæring og vækst for børn (og voksne). Til slut skal vi lave lidt spas og lære at styre dukker og øve os, så dukkerne både kan snakke, danse og synge.

Modul 2

Bibelens syn på børn - Matthæusevangeliet 18 (1 lektion)
Evangeliet i børnehøjde (3 1/2 lektioner)
Leg og aktiviteter (1 lektion)
Børn & sang (1/2 lektion)

I dette modul vil vi fokusere på, hvordan man præsenterer evangeliet på en børnevenlig og relevant måde.
Vi vil bruge noget tid på rent teoretisk også at kigge på, hvad evangeliet egentlig er.
Vi skal også studere Jesu syn på børn og desuden kigge nærmere på ressourcer og principper for lege og aktiviteter for børn.
Ganske kort, vil vi se på, hvordan man kan bruge sang i sin klub på en måde, der understøtter undervisningen.

Modul 3

Bibelens syn på børn - Salme 78 (1 lektion)
Historiefortælling (1½ lektion)
Få budskab i din bibelhistorie (3 lektioner)
Ballondyr for begyndere (½ lektion)

I dette modul fokuserer vi på, hvordan man kan fortælle bibelhistorier med indhold og åndelige sandheder, som børnene kan huske. Vi vil både kigge på, hvordan man bygger sin historie op på en spændende måde men også, hvordan man i hver historie bruger en nøglesætning, så børnene lærer mere om Gud og om at leve med ham. Derudover vil vi også kigge på Salme 78 som et godt fundament for åndelige undervisningsprincipper for børn. Til slut skal vi hygge os med at lære at lave ballondyr.

Modul 4 (forudsætter modul 3)

Bibelens syn på tjeneste - Timotheus (1 lektion) 
Involver hoved, hjerte, hænder i din bibelhistorie (2 lektioner)
Praktiske øvelser (2 lektioner) 
Evangeliet på en ny måde – trylleri m.m. (1 lektion)

I dette modul bygger vi videre på bibelhistorien og fokuserer på, hvordan vi kan udbygge vores nøglesætning og give den en praktisk form, så børnene ved, hvordan de skal omsætte Bibelens budskab i deres hverdag blandt venner, glæder og sorger. Vi vil også kigge nærmere på, hvad Bibelen egentlig siger til os som børnemedarbejdere om at tjene Gud og andre mennesker. Til slut skal vi også kigge lidt nærmere på nogle nye måder at præsentere evangeliet på – feks gennem trylleri.